"Regulamin udzielanie zamówień przez Trans-Wod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp."

 Pobierz (.pdf)

----------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

"Dostawa koparkoładowarki"

Numer sprawy: 1/TWK/2022

Termin składania ofert: 28.07.2022

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Ogłoszenie

Pobierz (.pdf)

2. Warunki przetargu Pobierz (.zip)
   

-----------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

"Budowa wiaty składowej, częściowo obudowanej oraz utwardzenie terenu."

Numer sprawy: 4/TWK/2021

Termin składania ofert: zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Unieważnienie postępowania

Pobierz (.pdf)

     
   

-----------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu furgon "

Numer sprawy: 3/TWK/2021

Termin składania ofert: zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Zaproszenie do składania ofert

Pobierz (.pdf)

2.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Pobierz (.doc)

3.

Wyjaśnienia z dnia 05.10.2021 r.

Pobierz (.pdf)

   

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo – towarowego typu furgon "

Numer sprawy: 2/TWK/2021

Termin składania ofert: zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Unieważnienie postępowania

Pobierz (.pdf)

   

____________________________________________________________

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

"Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu
TRANS-WOD-KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
"

Numer sprawy: 1/TWK/2021

Postępowanie zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz (.pdf)

   

____________________________________________________________

Przetarg nieograniczony (Art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

"Dostawa koparki jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego z zobowiązaniem wykupu."

Numer sprawy: 1/TWK/2020

Postępowanie zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Ogłoszenie

Pobierz (.pdf)

2.

Warunki przetargu

Pobierz (.zip)

3.

Wyjaśnienia z dnia 03.12.2020 r.

Pobierz (.pdf)

4.

Zmiana treści warunków przetargu z dnia 03.12.2020 r.

Pobierz (.zip)

   

____________________________________________________________

Firma "Trans-Wod-Kan" Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oferuje do sprzedaży samochody:

- Fiat Seicento
- STAR 1142
- Lublin 3


wycena poszczególnych pojazdów znajduje się w załącznikach.

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail biuro@transwodkan.pl lub w formie pisemnej na adres "Trans-Wod-Kan" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10 66-400 Gorzów Wlkp.
Oferty pisemne prosimy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem np. Fiat Seicento, Star 1142, Lublin 3.

Postępowanie zakończone

Załączniki:

Fiat Seicento Pobierz (.pdf)

Star 1142 Pobierz (.pdf)

Lublin 3 Pobierz (.pdf)

____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 539120-N-2019, data zamieszczenia: 17.04.2019r.

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz (.pdf)

2.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz (.pdf)

   

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 58576 - 2017, data zamieszczenia: 04.04.2017r.

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz (.pdf)

2.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz (.pdf)

   

_____________________________________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty

Remont budynku stacji pomp "Górczyn"

Postępowanie zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Warunki do złożenia oferty

Pobierz (.pdf)

 

 

 

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa ciągnika rolniczego - fabrycznie nowego rok produkcji min 2014

Numer ogłoszenia: 90992 - 2015, data zamieszczenia: 21.04.2015

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
14.05.2015r.

Pobierz (.pdf)

 

 

 

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 83594 - 2015, data zamieszczenia: 14.04.2015

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
30.04.2015r.

Pobierz (.pdf)

     

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego z zobowiązaniem do wykupu

Numer ogłoszenia: 30349 - 2015, data zamieszczenia: 04.03.2015

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa używanej mini wywrotki dla TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 28644 - 2015, data zamieszczenia: 09.02.2015

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu
TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 133688-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
29.04.2013r.

Pobierz (.pdf)

     

_________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa koparko - ładowarki dla TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 208763 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
23.08.2011r.

Pobierz

     

_________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu
TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 112075-2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
26.04.2011r.

Pobierz